JAC Noord-West-Vlaanderen

U bent hier

Het jaarverslag CAW Noord-West-Vlaanderen 2016 is er

17.07

Het jaarverslag CAW Noord-West-Vlaanderen 2016 is er

Beste lezer,

In 2016 kregen we opnieuw heel wat te verteren. Een vluchtelingencrisis. Aanslagen in Brussel. Een jonge gast die aan ontbering overleed in een tentje aan de Blaarmeersen. Een stijgende druk op de hulpverlening. De zovele kwetsbare mensen die de weg naar onze hulp vonden. De zovele kwetsbare mensen die helaas de weg nog niet vonden. Allemaal zaken waar een mens van wakker van ligt.

In het algemeen welzijnswerk liggen we vaak wakker, want wij worden zo vaak geconfronteerd met zaken die ons raken. Meestal ver van het bed van politici en media. Dat wakker liggen is echter geen slechte zaak. Het zorgt er namelijk voor dat we niet ter plaatse trappelen, dat we iets aan de situatie willen doen, en dat we willen voorkomen dat bepaalde zaken opnieuw gebeuren.
We surfen actief mee op de turbulente golven van een veranderende maatschappij en proberen voortdurend na te denken over hoe wij onze hulpverlening daarop kunnen afstemmen. We doen dat zoveel mogelijk samen met andere spelers in het welzijns- en gezondheidslandschap.

In dit jaarverslag geven we jou een kleine inkijk in onze organisatie. We brengen met cijfers in beeld wie onze cliënten zijn, met welke problematieken ze bij ons terecht komen, welke hulp ze krijgen en met wie wij hiervoor samenwerken. Aan de hand van vier interviews belichten we enkele thema’s die in 2016 een impact hadden op ons CAW.
Tot slot staan we nog even stil bij preventie, een van onze kerntaken als CAW. In een ideale wereld zijn er geen welzijnsproblemen, of kunnen ze althans tijdig voorkomen worden. Daarom kozen we ervoor om een preventieteam in te zetten, dat heel wat acties op poten zet en signalen bundelt.

Zodat we in de toekomst minder vaak wakker liggen, maar vooral zodat we het algemeen welzijn in onze regio versterken.

Veel leesplezier!