JAC Noord-West-Vlaanderen

U bent hier

Een veilig onderkomen

Een dak boven je hoofd, het lijkt vanzelfsprekend. Maar dat is het soms niet. Het JAC helpt je in je zoektocht naar onderdak en helpt je voorkomen dat je geen onderdak meer zou hebben.

Opvang

Als je daar nood aan hebt, kunnen we samen met jou kijken welke opvang voor jou aangewezen is. Er zijn verschillende vormen van opvang, waar je afhankelijk van de aard van je probleem begeleid wordt. Verblijven in een opvangcentrum is echter niet gratis. Je betaalt een vaste dagprijs. Als je dit zelf niet kan betalen, neemt het OCMW deze kost op zich.
Het is belangrijk dat je weet dat er soms wachtlijsten doorlopen moeten worden vooraleer je terecht kan bij een opvangplaats. In afwachting zoeken we welke tijdelijke opvang er wél mogelijk is.

Ben je op zoek naar onderdak?

Neem dan contact op met het JAC in je buurt of van de plaats waar je wil wonen.

Lees ook