JAC Noord-West-Vlaanderen

U bent hier

Preventie in het JAC

Preventie in het CAW

Als één van de drie kerntaken van het CAW, is preventie niet weg te denken uit onze werking.  Het CAW Noord-West-Vlaanderen heeft ervoor gekozen om, naast de individuele preventie, expliciet in te zetten op algemene preventie. Hiervoor is een Preventieteam in het leven geroepen.

Met het Preventieteam willen we hulpverleners en anderen ondersteunen om hun Preventieve Reflex te stimuleren, om zo welzijnswerkers en beleidsmakers in staat te stellen hun verontwaardiging om te zetten in een signaal of actie.

Vanuit deze signalen kunnen we, al dan niet in samenwerking, preventieve initiatieven ontwikkelen.  Deze initiatieven kunnen er toe bijdragen dat factoren die hinderlijk zijn voor de ontplooiing van mensen in de samenleving worden voorkomen, weggewerkt of geneutraliseerd.

Omdat we in een CAW met heel veel welzijnsfacetten worden geconfronteerd, is er een bewuste keuze gemaakt om onze acties voor de komende beleidsjaren (tot 2018) enerzijds te richten op de intern gekozen thema’s: Armoede, Wonen en (Re)ïntegratie/diversiteit. Anderzijds gaan we ons richten op maatschappelijke tendensen.

Voor vragen kunnen jullie ons contacteren via ons e-mailadres preventie@cawnoordwestvlaanderen.be